Enkele jaren geleden moest het stadsbestuur wel ingrijpen. Tussen de wilde ganzen zaten toen ook enkele tamme ganzen, die uitgezet waren. Omdat zij niet goed gedijen in een groep wilde dieren en om te vermijden dat zij onvoldoende voedsel zouden verzamelen, liet het stadsbestuur de tamme ganzen vangen door het Natuurhulpcentrum Opglabbeek en elders onderbrengen.