In het boek ‘The Invisible Gorilla: How Our Intuitions Deceive Us’ van Christopher Chabris en Daniel Simmons wordt een studie beschreven waarin groepen mensen een bepaald wiskundig probleem moesten oplossen.

Uiteraard namen de dominantste persoonlijkheden in de studie het initiatief en ze werden enkel gevolgd omdat ze als eerste luid hadden gesproken. In 94% van de gevallen gaven de groepen in de studie immers het antwoord van diegene die het eerst en het luidst zijn mening had gegeven. Zélfs wanneer de persoon in kwestie bijna of zelfs helemaal niets over het onderwerp wist …

>

>

>

>