In december volgt de aanleg van een fietspad in beton, een onderdeel van de ‘Havenroute’, die een fietsverbinding maakt van de haven via Berendrecht naar Zandvliet en die aansluit op het bestaande fietspad richting Nederland.