Voor Ninove meldden zich 1.013 gezinnen aan. Uiteindelijk aanvaardden 543 gezinnen het voorstel, of 54 procent van de geïnteresseerden.

De deelnemende gezinnen aan de groepsaankoop groene stroom besparen jaarlijks gemiddeld 248 euro. Bij de bedrijven loopt dat zelfs op tot 494 euro per jaar.

Wie de campagne gemist heeft, kan wachten tot volgend jaar, wanneer er zo goed als zeker een nieuwe inschrijvingscampagne komt.