‘Al geruime tijd bepleiten we samen met de zustervereniging Fietsersbond Temse een gevoelige verbetering van de fietsverbinding tussen onze beide gemeenten. In riolering is al veel geld gestopt, maar we hebben niet de indruk dat gemeenten extra middelen vrijmaken. Mogelijk verbetert de verbinding met Temse als de oostelijke tangent wordt aangelegd’, zeggen Paul De Meester en Herman Cole.

‘We vestigen daar nog eens extra de aandacht op. De heen- en terugweg van onze ludiek-kritische tocht leggen we via een ander traject af, maar het is telkens niet meer dan een afstand van 10 kilometer. Onderweg laten we onze blik vallen op de knelpunten. Later zullen we onze bevindingen meedelen aan de gemeentebesturen van Sint-Niklaas en van Temse.’