Het lijkt er trouwens op dat de duiven met succes enkele eieren gelegd en uitgebroed hebben. Of er jongen in het nest liggen, is niet te zien. Het koppel duiven wijkt evenwel amper van het nest.