De man bleek namelijk haar advocaat Jonathan Wolfe te zijn, met wie ze ging dineren in New York. Ook Jonathans vrouw was daarbij aanwezig, dus van een intiem onderonsje was geen sprake.

Na het etentje begeleidde Johanthan haar naar de taxi en kuste hij haar vriendschappelijk op de wang. Deze foto's gingen al snel de wereld rond, met heel wat speculatie tot gevolg.