Het 45 hectare grote bedrijventerrein wordt verdeeld in een woongebied van 17 hectare, een bedrijventerrein van 13 hectare en een natuurgebied van 15 hectare. De stad wil in de woonzone zo'n 400 woningen optrekken. Het bedrijventerrein moet honderden nieuwe jobs opleveren.

Het openbaar onderzoek leverde een drietal bezwaren op. Vijf woningen in de Zuidburgweg staan niet vermeld op het plan. Het stadsbestuur vraagt de provincie om de woningen opnieuw in te kleuren en de bewoners zo woonzekerheid te geven. De stad wil ook dat de provincie in de stedenbouwkundige voorschriften bepaalt dat er op de site en de aanpalende zone geen tankstations toegelaten zijn. ‘De laatste jaren worden wij overspoeld door nieuwe tankstations, waardoor vrachtwagens een enorme overlast veroorzaken’, zegt burgemeester Jan Verfaillie (CD&V).

‘Dit PRUP biedt een nieuwe kans om verdere uitbreiding van tankstations een halt toe te roepen.’