Van onze redacteur

 

De zwarte lijst van de verzekeraars is in 2011 aangegroeid met 64.000 gevallen. Dat is ruim 1.000 meer dan in 2010 en een stijging van 30 procent op vijf jaar tijd. In tien jaar tijd is het aantal nieuwe registraties op de lijst met bijna 60 procent gestegen. In totaal staan nu 179.000 mensen geregistreerd, tegenover 173.800 eind 2010. Dat blijkt uit gegevens van Datassur, een samenwerkingsverband van de verzekeraars.

Een (ex-)verzekerde komt pas op die lijst terecht als zijn verzekeraar de polis opzegt. In 93 procent van de gevallen gaat het om wanbetaling. Brokkenmakers zijn goed voor 6 procent van de opzeggingen. Een verzekeraar kan een autoverzekering vóór de vervaldatum opzeggen als de bestuurder minstens één schadegeval in fout heeft gehad. Opzeggingen omwille van fraude komt zelden voor. In 2011 waren er minder dan 500 gevallen. Volgens de verzekeraars is dat slechts het topje van de ijsberg, omdat verzekeraars mensen enkel maar op de zwarte lijst mogen zetten als er een tastbaar bewijs van fraude is.

De helft van de registraties op de zwarte lijst zijn het gevolg van voortijdig beëindigde autoverzekeringen. Brandverzekeringen maken een derde uit van de registraties.

Wie op de lijst staat, kan zich nog steeds verzekeren. ‘Uitsluiten op basis van de lijst mag niet’, zegt René Dhondt, voorzitter van Datassur. ‘Maar een verzekeraar kan wel beslissen om een hogere polis aan te rekenen of de vrijstelling te verhogen. Dat hoeft echter niet per se, de verzekeraar kan ook de premie in één keer op voorhand vragen.’

Van de lijst geschrapt worden, kan meestal eenvoudig. ‘Mensen krijgen een verwittigingsbrief waarin staat dat ze op de lijst geregistreerd staan. Bij wanbetaling kan dat ongedaan gemaakt worden van zodra de polis betaald is’, zegt Dhondt. Slechts enkele tientallen verzekerden maken van die mogelijkheid gebruik. De meeste wanbetalers verdwijnen van de lijst door verjaring. Voor wanbetalers is de verjaringstermijn drie jaar. Voor brokkenmakers en fraudeurs is dat respectievelijk vijf en tien jaar. Vorig jaar werden 58.500 mensen van de zwarte lijst geschrapt.

De toename van het aantal wanbetalers en fraudeurs is slecht nieuws voor wie wel ter goeder trouw is. ‘Dat moet natuurlijk ergens een impact hebben’, zegt René Dhondt. ‘60.000 registraties is niet spectaculair veel in verhouding met de miljoenen verzekeringscontracten die er bestaan, maar wat zij niet willen betalen, moet ergens anders gezocht worden. In praktijk wordt dat verhaald op zij die wel trouw betalen.’