Militairen mogen dit doen met uitzondering van kandidaat-militairen van het actief kader. Dit zijn jonge militairen in initiële vorming.

Het tuchtreglement van de Krijgsmacht zegt dat militairen die zich kandidaat stellen bij verkiezingen dit met een aangetekende brief dienen te melden aan de minister van Landsverdediging.

Deze brief moeten ze ten laatste 30 dagen voor de einddatum waarop de kandidatenlijsten moeten worden neergelegd versturen.