In het huidige Vlaamse onderwijsbeleid wordt volop werk gemaakt van klassenverkleining. Vorig jaar werd nog beslist om extra middelen te voorzien in het kleuter- en lager onderwijs. Op die manier zou het gemiddeld aantal kinderen per klas tegen het komende schooljaar moeten dalen van 17,5 naar 16,2 in het kleuteronderwijs en van 17 naar 16,8 in het lager onderwijs . De studie van De Bondt trekt het nut daarvan enigszins in twijfel.

Tijdens haar onderzoek analyseerde De Bondt de gegevens van 3.415 leerlingen uit het vierde leerjaar van het basisonderwijs. De resultaten van een leesvaardigheidstest bleken niet uitgesproken te verschillen naargelang de klasgrootte. De Bondt hield naar eigen zeggen rekening met verschillende andere kenmerken van de leerlingen, klassen en scholen die de resultaten konden beïnvloeden.

Aspecten die volgens De Bondt wel een effect hebben op leerprestaties zijn onder meer geslacht, leeftijd, socio-economische status, cultureel kapitaal, de taal die leerlingen thuis spreken en de gemiddelde klasscore op de test. Leerlingen die omringd worden door meer medestudenten van een gelijkaardig niveau, steken volgens eerder onderzoek immers meer van elkaar op.