Het gaat om Fresh Sticks van het merk Delhaize met houdbaarheidsdatum 01/08/12 en lotnummer 241450 in een verpakking van 349 gram (code 5400112320709).

Voor alle bijkomende vragen kunnen klanten zich wenden tot de klantendienst van Delhaize op het gratis nummer: 0800-95.713. 

De Listeriabacterie kan voedselvergiftiging veroorzaken en in geval van twijfel is het raadzaam een dokter te raadplegen, aldus Delhaize.