De wandelaars vertrekken per auto om 14.15 uur aan het parochiehuis in Asper, de fietsers om 14.30 uur aan het parochiehuis. Rond 17.30 uur barbecue in het parochiehuis. Inschrijven kan tot 10 augustus bij de bestuursleden van Davidsfonds Asper.