Districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen (SP.A) en Mieke Freijters van aannemer ATF hanteerden de schup. Leon Freijters, gedelegeerd bestuurder van ATF, zei voordien dat zijn bedrijf 50 jaar bestaat en voor die gelegenheid 20.000 euro bijlegde voor de bouw van het park: 10.000 euro van schenkers en evenveel uit eigen zak. Het speelterrein zal bestaan uit speeltuigen waarop kinderen van 3 tot 16 jaar in de geest van het gansrijden actief kunnen zijn, met onder andere een ganzenbord en een kabelbaan. De speeltuin opent tegen de herfstvakantie. Uit de inzendingen van een wedstrijd kwam een naam te voorschijn: het ‘Gakpleintje’, afkomstig van ‘gakken’ het geluid dat ganzen maken.