Agressie op het werk houdt niet alleen het uitdelen van een klap in, ook (seksuele) intimidatie, lichamelijk geweld en pesten vallen hieronder. Agressie op de werkvloer kan zowel intern als extern voorkomen. Interne agressie houdt in dat collega’s of leidinggevenden agressief gedrag vertonen. Bij externe agressie blijken klanten, passagiers, leerlingen of patiënten de boosdoeners.

Werknemers die vaak met agressie worden geconfronteerd, kunnen hieraan gezondheidsklachten, zoals een burn-out, overhouden. Daarnaast is er ook sprake van meer verzuim wanneer agressie toeneemt.

Slachtoffers van agressie hebben bovendien meer de neiging om van job te veranderen en hun werktevredenheid ligt algemeen ook lager. Daardoor is agressie op de werkvloer niet alleen nadelig voor de betrokken werknemer, maar ook voor bedrijven zelf.

>

>

>

>