‘We blijven zitten met een varkensstal. De vrederechter heeft al op 26 juni beslist dat het gezin moest verhuizen. In de tussentijd hebben ze niet gezocht naar een oplossing. De zwarte piet nu naar mij doorschuiven, is maar al te gek. Je hebt rechten maar ook plichten. Het gebeurt dat je zelfs bij volwassen mensen bepaalde plichten moet afdwingen.’