Nadat het Wereldculturencentrum (WCC) in de afgelopen subsidieronde van het Kunstendecreet geen subsidies meer kreeg, valt nu het doek over de werking. In de jongste en laatste algemene vergadering werd beslist de vzw WCC te ontbinden en in vereffening te gaan.

‘We zien niet direct een vervanging voor de werking van het Wereldculturencentrum, maar hopen dat de leemte met het oog op diversiteit in de stad toch zal worden opgevuld', zegt Eddy Boutmans, voorzitter van de raad van bestuur, die de ontwikkeling betreurt. De raad van bestuur treedt logischerwijs af.

350.000 euro schuld

De vereffening werd al langer verwacht. Het Wereldculturencentrum is sinds 1992 actief in het Zuiderpershuis, een historisch pand dat door de stad Antwerpen in erfpacht gegeven werd aan de vzw Zuiderpershuis. Sinds 1996 werd het gesubsidieerd. De voorbije jaren ontspoorde het budget tot een schuld van 350.000 euro en kwam er ook veel kritiek op het artistieke beleid.

Ook in de vorige subsidieronde werd het WCC negatief geadviseerd, maar toen viste de politiek de werking op. Dit keer gebeurde dat niet. De Antwerpse schepen van Cultuur, Philip Heylen (CD&V), meldde al eerder in De Standaard dat de stad Antwerpen zal tegemoet komen, maar hij wilde eerst de financiële situatie en de werking doorlichten.

Het Zuiderpershuis was meer dan twintig jaar lang het belangrijkste interculturele centrum in Vlaanderen. Het is de bedoeling, aldus schepen van Cultuur Heylen, dat het dat blijft. Maar dus wel met nieuwe huurders.

Interculturele organisaties als Moussem en 0090 toonden zich al eerder bereid om te praten over een eventuele samenwerking, terwijl ook beeldcentra als Extra City genoemd worden om het ruime pand mee in te nemen.