In ons land zijn er volgens de beroepsfederatie Febupro 600 tankstations waar lpg kan getankt worden. Maar dat aantal zal sterk teruglopen door de nieuwe wet die de Vlaamse overheid eind dit jaar nog zal introduceren, verwacht de sector. Voor de huidige, nog vergunde stations is er een overgangsperiode tot 2019 voorzien.

 

Door de Vlarem-regels moeten alle tankstations aan dezelfde veiligheidseisen voldoen. Nu is er voor elke exploitatievergunning een individuele veiligheidsstudie nodig.Onbemande stations mogen ook niet langer een lpg-pomp hebben.

'Die regels zijn wel nodig: we kunnen nu eenmaal niet voorzichtig genoeg omspringen met lpg', zegt Paul Verwilghen van Febupro. 'Voor een aantal uitbaters dreigt sluiting omdat ze niet aan de nieuwe regels kunnen voldoen.'