Wallonië telt 204.232 werklozen en 23.912 jongeren in wachttijd. De werkloosheidsgraad bedraagt 14,6 pct.

Dat betekent een stijging op maandbasis met 11,4 pct en op jaarbasis met 1,8 pct. De stijging op maandbasis is een gevolg van het aantal schoolverlaters dat in de cijfers terechtkomt.