Uplace kreeg een bouw- en milieuvergunning van de Vlaamse overheid, maar tal van instanties, waaronder de stad Leuven, tekenden hiertegen beroep aan bij de raad voor vergunningsbetwistingen en/of de Raad van State. Leuvens burgemeester Louis Tobback kondigde, onder meer omwille van de nadelige invloed voor de eigen horeca, aan zich met alle mogelijke juridische middelen te verzetten.