De versleten brug wordt deze week elke werkdag van 7 tot 16 uur afgesloten voor herstellingen. Alle verkeer moest daardoor gisteren langs de Muidebrug, wat voor een stevige file zorgde, tot aan de rotonde vlakbij de Weba. De werkzaamheden moeten voorkomen dat de vloerplaten van de versleten Muidebrug een hels lawaai maken telkens als er verkeer over rijdt.

‘De werkzaamheden vinden plaats in de vakantieperiode om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken’, zegt brugbeheerder Waterwegen & Zeekanaal. De Meulestedebrug had de laatste jaren al verscheidene keren te kampen met defecten. Maar de bouw van een nieuwe brug kan ten vroegste starten in 2013.