De brug had de laatste jaren al verschillende keren te kampen met defecten. Maar de bouw van een nieuwe brug kan ten vroegste starten in 2013. Daarom worden er opneiuwe dringende herstellingen gedaan aan de brugvloer, voornamelijk om de geluidshinder te beperken. Het verkeer wordt tijdens de werkuren omgeleid langs de Muidebrug.

"De werken vinden plaats in de vakantieperiode om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken vanaf maandag 6 tot en met vrijdag 10 augustus", zegt Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z).

"De herstelling omvat laswerken en ook de brugvloer zal worden vastgezet om ondermeer geluidshinder te beperken. Het wegverkeer zal gedurende die periode – telkens van 7 tot 16 uur - worden omgeleid langs de Muidebrug. Fietsers en voetgangers hebben wél steeds vrije doorgang en ook het scheepvaartverkeer zal weinig hinder ondervinden."