De liberale politievakbond dient een stakingsaanzegging in na een reeks van incidenten, onder meer dit weekend in Etterbeek, waarbij geweld werd gebruikt tegen politie. De vakbonden stellen vast dat geweld ten opzichte van politieagenten de laatste tijd toeneemt. ACV Politie vraagt een krachtdadiger optreden.

Milquet veroordeelt de reeks incidenten en noemt de strijd tegen deze vorm van geweld een belangrijke prioriteit. Ze wil een globaal plan voorleggen om de bescherming tegen geweld als eerbied voor politieagenten te versterken.

Concreet gaat het bijvoorbeeld om de daadwerkelijk uitvoering van sancties. Daders van geweldpleging moeten streng worden bestraft, en sneller dan nu het geval is, aldus de minister.

Een andere maatregel is de realisatie van een draaiboek om politiemensen die slachtoffer van geweld zijn adequaat te helpen. Dergelijk draaiboek bestaat nog niet.

De maatregelen werden uitgewerkt in overleg met de vakbonden. Er is een werkgroep opgericht. Het doel is nu het plan in de schoot van de regering tegen het parlementair najaar voor te stellen, aldus Milquet.