Bij vrouwen gaat het om meer dan twee glazen per dag, bij mannen meer dan drie alcoholconsumpties. Vooral kaderleden kijken vaak te diep in het glas (18 procent). Bij arbeiders is dat 16 procent, bij bedienden 12 procent.

Werknemers die te veel drinken, ervaren zowel psychische als fysieke klachten. Zo zegt meer dan 35 procent dat ze psychisch niet goed in staat zijn om te werken, in tegenstelling tot 15 procent van de werknemers die minder drinken. Ze voelen zich ook neerslachtiger en zijn vaker boos op collega's. Wie te veel drinkt, heeft daarnaast meer moeite om zich te concentreren (44 procent).

'Overmatig alcoholgebruik heeft dan ook ontegensprekelijk een invloed op de productiviteit van werknemers. Ongeveer 31 procent van de werknemers die te veel drinken, heeft de indruk minder goed te presteren', zegt Securex. Het benadrukt dan ook het belang van een degelijk alcoholbeleid in een organisatie.

De online enquête werd in januari uitgevoerd bij meer dan 1.500 mensen en heeft volgens Securex een foutenmarge van maximaal 2,5 procent.