'Na hun eerdere vrijspraak door de correctionele rechtbank zijn bepaalde klokkenluiders nu toch gekwalificeerd als sjoemelaars', zegt Gert Cockx, nationaal voorzitter van het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel. 'Zij worden aangeklaagd voor terugbetaling van weddes, terwijl eenieder die wat basiskennis heeft van het pecuniair statuut bij de politiediensten, weet dat je bij de politie niet zelf je wedde kan kiezen, noch jarenlang ongestoord te hoge weddes kan opstrijken.'

Intussen klaagt het NSPV aan dat andere mensen in het korps ongemoeid blijven. 'Het parket liet weten dat er strafrechtelijk niets meer te vinden is in de Hasseltse politiezone', aldus nog Cockx. 'Daarmee lijkt de kous af en wordt de indruk gewekt dat er niets aan de hand was. Toch blijkt dit schone schijn, want de onderzoeken toonden onomstotelijk aan dat de klokkenluiders zich niet hebben vergist toen ze de diverse wantoestanden aankaartten in hun politiezone.'

'Sommigen, waaronder de burgemeesters, hebben snel alles terugbetaald, voor anderen zijn de feiten verjaard en nog anderen blijven hardnekkig ontkennen hoewel er op basis van de audit een hele waslijst van anomalieën aan het licht is gekomen. Alleen voor de klokkenluiders geldt de verjaringstermijn van vijf jaar blijkbaar niet', besluit Cockx.