Paul Gerard, afgevaardigd bestuurder van de Haven Oostende, stelt dat door de goede samenwerking met de lokale politie, de scheepvaartpolitie en de haven de pakkans zeker vergroot is. ‘Ook dank zij de medewerking van de dienst Vreemdelingenzaken worden veel illegalen teruggestuurd en dat werkt natuurlijk ook ontradend’, aldus Gerard. ‘En dan heb je ook nog de strenge veiligheidsmaatregelen in Groot- Brittannië naar aanleiding van de Olympische Spelen in London.’ Bij het plaatselijk CAW luidt een andere klok. ‘Ik weet niet waar de cijfers vandaan komen, maar in ieder geval hebben we bij ons geen daling van het aantal bezoekende sans-papiers vastgesteld’, geeft Tine Wyns mee. ‘Het is ook niet omdat je er minder hebt opgepakt, dat er minder zijn. In april zagen we een toename in ons centrum tot 160 per dag. Dat aantal daalde in juni tot 40 om dan weer te stijgen naar een tachtigtal bezoekers per dag. Oostende blijft een attractieve mogelijkheid om de oversteek te wagen en daar veranderen de Olympische Spelen niet veel aan.’