De beslissing van eind 2010 werd na een jaar toepassing niet hernieuwd. Na een periode zonder nieuwe richtlijn werd een nieuwe norm opgelegd die een toegestane maximumwaarde boven het eerdere verbod bepaalt. De nieuwe maximumnorm is gebaseerd op een Europese richtlijn die in 2013 van kracht gaat en ligt 25 keer hoger dan de oude norm van 2010.

Volgens verantwoordelijken van de FOD Economie hebben er nieuwe tests plaatsgevonden voor Europa. De beslissing van 2010 om de vloerpuzzels uit de handel te halen, bleek veel te strikt.

In Frankrijk verlengde de overheid wel het verbod.