Het ministerie van Defensie verklaarde met spoed een onderzoek te hebben ingesteld naar de vraag hoe het mogelijk is dat ’in een klein aantal gevallen’ lichaamsdelen en forensisch materiaal is achtergehouden, zonder dat de juiste procedures zijn gevolgd om de nabestaanden op de hoogte te stellen. Mogelijk gaat het om zestig ’forensische items’.
De kwestie is volgens het ministerie het gevolg van een nieuwe wijze waarop militaire onderzoekers in contact treden met nabestaanden.