Volgens schepen Luc Deleu leveren de vele losliggende en verdwenen kasseitjes te veel gevaar op en kan de gemeente geen maanden wachten op de administratieve afhandeling.’

De provinciegouverneur zal moeten beslissen over de dringende uitvoering van de werken.