'Het decreet stelt duidelijk wat niet mag' aldus Mark Andries, kabinetchef van Bourgeois. En daar staat online campagne voeren niet bij. 'Daar is nooit enige onduidelijkheid over geweest,' aldus nog Andries.

In De Standaard sprak de Raad van Verkiezingsbetwistingen, een soort rechterlijke macht tijdens de stembusgang, van een 'vacuüm' in de wetgeving. De raad vroeg daarom om duidelijkheid, die hij nu dus krijgt.

Ook de partijen wisten niet goed wat aan te vangen met het web: onder meer Groen en CD&V wachten op anderen om de eerste stap te zetten. 

De sperperiode, die drie maanden voor de verkiezingen ingaat, is ooit in het leven geroepen om kandidaten met een beperkt budget gelijke kansen te geven.