Via onderzoek bij muizen hebben Rodrigo Leite de Oliveira, Sofie Deschoemaeker en Massimiliano Mazzone aangetoond dat de blokkering van PHD2 leidt tot de productie van anti-oxidatieve enzymen, die kunnen voorkomen dat er schade wordt aangericht in de cellen van ons lichaam. Die eiwitten zorgen er op die manier ook voor dat de schadelijke effecten van chemotherapie op gezonde organen geneutraliseerd kunnen worden.

De wetenschappers bevestigden ook een eerder onderzoek van het Leuvense labo, dat had aangetoond dat de verminderde activiteit van het enzym PHD2 bij zuurstoftekort tot beter gevormde bloedvaten leidt. Dat kan de behandeling van kanker bevorderen, omdat de geneesmiddelen daardoor de hele tumor kunnen bereiken en dus effectiever zijn. Bovendien kan een kleinere dosis toegediend worden, wat niet onbelangrijk is voor toxische medicijnen.
Volgens de wetenschappers van VIB en KU Leuven zijn de resultaten van deze onderzoeken veelbelovend.

Chemotherapie in combinatie met specifieke PHD2-blokkers zou de effectiviteit van de therapie kunnen verhogen zonder de schadelijke neveneffecten die zwaar belastend zijn voor de patiënt, luidt het. Wel wordt erop gewezen dat er momenteel nog geen specifieke PHD2-blokkers beschikbaar zijn en het kan nog jaren duren vooraleer dit bij patiënten kan toegepast worden.

Patiënten die hierover vragen hebben kunnen terecht bij patienteninfo@vib.be.