Maar Vertenten blijft ook niet blind voor de noden: ‘We hebben begrip voor de argumenten van provincie en stad. Wij hebben ons neergelegd bij de beslissing, maar bij de VVV zijn er nog mensen die het er heel lastig mee hebben en die hun levenswerk van de kaart geveegd zien. Zeker nu er met een depotbeleid gekozen wordt voor een andere visie. De bezoeker zal maar een deel van de voorwerpen in permanente opstelling kunnen zien. De rest wordt opgeborgen.’

Vertenten heeft ook gehoord van een opening op 9 september: ‘Maar dan zal het toch maar een gedeeltelijke overbrenging zijn. Van VVV-zijde hebben we altijd gezegd dat er voor de totale overbrenging zeker op vijf jaar mag gerekend worden.’