Op de grens van Mollem en Merchtem startten de werken voor de aanleg van drie overstromingsgebieden op de Grote Molenbeek.

‘Er komen drie gecontroleerde overstromingsgebieden die samen 40.000 kubieke meter water kunnen bufferen’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V). ‘We maken zoveel gebruik van de natuurlijke omgeving. De besturing gebeurt vanop afstand met automatische stuwen en schuiven.’

Ter hoogte van de Ichelgemmolen wordt voorzien in een vistrap en in de Smidsestraat, op grondgebied Asse, wordt voor zes woningen het afvalwater afgekoppeld, dat nu nog rechtstreeks in de beek loost. De provincie gunde de werken aan de firma Cocquyt uit Lochristi voor de som van 845.000 euro, waarvan 32.000 euro ten laste is van de gemeente Asse en haar rioleringbeheerder TMVW-Aquario. De uitvoeringstermijn bedraagt zes maanden. Het aantal meetplaatsen voor de waterkwaliteit wordt ook opgetrokken van vier naar elf. Overigens toont de waterkwaliteit de laatste jaren al een verbetering.