Over de doodsoorzaak en de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook over het motief tast de politie nog in het duister. Een onderzoek zal meer uitsluitsel moeten geven.