Van de 66 deskundigen die antwoordden, beschouwden er 41 Breivik als toerekingsvatbaar en tien niet. Vijftien hadden geen mening.

Breivik heeft op 22 juli 2011 bij aanslagen in Oslo en op het eiland Utoya 77 mensen gedood.

Op 24 augustus wordt het vonnis tegen hem bekend. Sleutelelement is daarbij of de man al of niet toerekeningsvatbaar is. Deskundigen waren vooraf tot tegengestelde meningen gekomen.