De Naeyers haalde ook de toepasselijke tekst van Odilons lied Mèn liefde ver Oilsjt aan. ‘Odilon zingt hierin ondermeer.' Ik wil leven en sterven in men schoein Ienig Oiljst.’

Zaterdag vond al de crematie plaats in Lochristi maar de familie wou dat ook op het kerkhof van Aalst afscheid kon genomen worden van Odilon.