Welgestelde ouders zijn vaak ook hoogopgeleide ouders, die in de zomermaanden hoogstaande gesprekken voeren met hun kinderen en daarbij een correcte taal gebruiken. Deze kinderen hebben ook een betere toegang tot boeken en computers, gaan vaker op kamp of op reis en sluiten zo, ook tijdens de zomer, beter aan bij hun schoolse omgeving. Hun vaardigheden –en met name hun taalvaardigheid– gaan er dan ook op vooruit tijdens de zomervakantie.

Kinderen uit kansarme gezinnen daarentegen gaan minder op kamp, lezen minder en horen in vele gevallen de hele zomer lang alleen maar dialect of een vreemde taal. Tegen het einde van de zomer zijn zij een maand aan kennis verloren. Daardoor wordt de leerkloof tussen rijke en arme kinderen alsmaar groter.

Tot die conclusie komen sociologen van de McMaster University in Canada na een onderzoek bij meer dan 1.000scholieren tussen zes en negen jaar. Zij werden bij het begin en aan het eind van de zomervakantie getest op hun leesvaardigheid.

Zomerschool

In eigen land komt socioloog Ignace Glorieux van de Vrije Universiteit Brussel tot hetzelfde besluit. ‘Tien maanden lang probeert men de ongelijkheid tussen de schoolkinderen weg te werken. Maar tijdens de zomer wordt die inspanning weer tenietgedaan.' Glorieux pleit er dan ook voor om de zomervakantie met twee weken in te korten. ‘Die vakantieweken kunnen dan ingepast worden in het schooljaar. Zo hebben de kinderen tijd voor zichzelf, zonder het contact met de school te verliezen.'

Maar er zijn ook andere oplossingen, denkt Ignace Glorieux. ‘Stel de scholen open tijdens de vakanties en de weekends. Er zijn sportzalen, teken- en muzieklokalen. Met extra activiteiten kunnen kinderen zo spelenderwijs, maar op een nuttige manier hun vakantie overbruggen.'

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) ziet niet meteen heil in een aanpassing van de vakantieregeling voor scholieren. ‘Dat zou een enorme impact hebben op de organisatie van onze samenleving als geheel', klinkt het op zijn kabinet. ‘Wel willen we andere initiatieven stimuleren om de leerkloof te dichten. Zoals brede scholen, waarbij de school verweven wordt met het gemeenschapsleven en de vrijetijdsbesteding. In een zomerschool kunnen kinderen die thuis weinig met Nederlands in aanraking komen tijdens de zomer dan weer in een leuke Nederlandstalige omgeving geprikkeld worden.'