De minister stelde in juni aan het kernkabinet een nota voor over de nieuwe structuur van de NMBS. Daarin sprak hij de voorkeur uit voor een tweedeling met een spoorwegmaatschappij NMBS en een infrastructuurbeheerder Infrabel. Een definitieve beslissing is er nog niet, maar de regering liet weten 'de oriëntering richting twee niveaus' te weerhouden.

De vakbonden zien een tweedeling niet zitten. Zij pleiten voor een geïntegreerde structuur, volgens hen 'een structuur die staat voor een betere werking en een totale samenhang van de verschillende onderdelen van de groep ten voordele van dienstverlening aan de reizigers, de stiptheid, de kwaliteit, de sociale dialoog en de motivering van de werknemers', zo zei Luc Piens, algemeen sectorverantwoordelijke spoorwegen bij ACV-Transcom, eerder.

Alleen de zogenaamde 'essentiële taken', zoals het toekennen van rijpaden aan de verschillende ondernemingen die op de sporen rijden, zouden in een aparte entiteit terechtkomen.

Het onderhoud met Magnette is donderdag om 8.30 uur gepland. De verschillende vakbonden roepen nadien hun achterban bijeen. 'Het is duidelijk dat een eventuele stakingsaanzegging tussen de agendapunten staat', luidt het.

Vrijdagochtend zou dan de vakbonden dan in gemeenschappelijk front overleggen.