De werken hadden eind augustus klaar moeten zijn maar het Vlaams Gewest liet toen weten dat er een week vertraging was. Nu blijkt dat de werken, door onvoorziene omstandigheden, allicht tot eind september zullen duren. Dat laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten. Doorgaand verkeer blijft mogelijk in de twee richtingen, maar op sterk versmalde rijstroken.

Aan automobilisten wordt gevraagd de brug te vermijden en om te rijden via de Vlassenbroekbrug, N41 of Uitbergen.