‘Het klopt niet', zegt de dochter van Sergant. ‘De laatste dagen is er nogal wat commotie rond de foto en de quote van onze pa in de folder van Jean-Jacques De Gucht. Onze pa heeft op vraag samen met hem een foto laten nemen en een quote gegeven. Hij heeft dit gedaan uit sympathie voor Jean-Jacques als persoon. Noch in het verleden, noch vandaag heeft hij zich uitgesproken voor een welbepaalde politieke partij’, zeggen Mia, Veerle en Hilde. De Gucht zelf vindt dat er geen probleem is.

‘In die folder die ik uitdeel sta ik ook met Luc Ledegen en Jan-Pieter De Nul, mensen die bezig zijn met Aalst. Kamiel apprecieert mij als mens.’