In de Majoor Claserstraat wordt een zone voorzien voor negen taxi's. In volgorde van aankomst kunnen zij dan klanten oppikken.