Tijdens de volgende legislatuur wil Groen al kleine ingrepen verwezenlijken in woonwijken waar nauwelijks groene ruimte te vinden valt, zoals in Antwerpen-Noord, Borgerhout en Berchem. De partij pleit voor creatieve oplossingen zoals groene bermen aan ongebruikte spoorlijnen en het toegankelijk maken van "verborgen groene schatten" in eigendom van de stad of kerkfabriek.

Zelfs de Zoo zou gratis opengesteld worden voor wie er minder dan 400 meter vandaan woont. Het Agentschap Natuur en Bos hanteert als norm immers onder meer dat er binnen die afstand tot elke woning buurtgroen van minstens één hectare moet zijn.

"Antwerpen haalt de groennormen niet", zegt Van Besien. "Om daar werk van te maken, moet de stad een ’projectleider parkenplan’ krijgen, gesteund door een team met vertegenwoordigers van alle betrokken diensten en een jaarlijks budget van 5 miljoen euro."
Het gros van het nieuwe groen moet van nieuwe parken aan de stadsrand komen, van Petroleum-Zuid over de te overkappen ring en E313 (aan het Rivierenhof) tot een groot park op het terrein van de Deurnse luchthaven.