Het grootschalige zangevenement is een initiatief van regisseur Nic Balthazar, die hiermee aandacht wil vragen voor de klimaatopwarming. De zangmomenten worden gefilmd. Balthazar wil ze daarna bundelen in een grote gemeenschappelijke clip en voorleggen aan de politici. Ook in Leuven zelf wordt vandaag gezongen. Dirigent Roel Willems zal vanaf 15 uur op de Grote Markt het gezang in goede banen leiden. Stadssopraan Noémie Schellens en enkele zangkoren tekenden ook al present. Lennaert Maes zorgt voor muzikale animatie. Zelfs de beiaardier speelt vanuit de Sint-Pieterskerk Do it Now.