De brand ontstond in de tientallen tonnen opgeslagen afval.