Tot het afschaffen van het provinciale niveau, waar LDD voor pleit, hoeft het voor de meeste partijen echter niet meteen te komen. ‘In het Vlaams regeerakkoord staat dat we de provincies enkel zullen afslanken, dat is een compromis waaraan wij ons willen houden’, zegt Antwerps N-VA-lijsttrekker Luk Lemmens.

‘Er is een niveau nodig tussen de gemeenten en Vlaanderen en daar hoort een politieke klasse bij’, vindt uittredend gedeputeerde Marc Wellens (CD&V). ‘De zeventig burgemeesters in onze provincie zijn net blij dat wij er zijn, anders zouden ze enkel nog te maken krijgen met de Vlaamse ambtenaren en dat zou heel wat meer problemen geven.’

Volgens Wellens’ collega-gedeputeerde Inga Verhaert is er ook geen valabel alternatief voorhanden. ‘Ik hoor de suggestie van een soort stadsregio of -arrondissement, maar dat werkt niet’, aldus Verhaert. ‘Kijk naar het bestaande voorbeeld in de regio Turnhout, waarbij men uiteindelijk naar ons is gestapt om de mobiliteitsknoop in de Noorderkempen aan te pakken. Ze kregen het er immers zelf niet beslist.’

Antwerps Groen-lijsttrekker Tom Caals ziet daarentegen wel een ‘democratisch deficit’ nu de beslissingen niet genomen worden door politici met een lokale betrokkenheid.