‘Waarom zou dat een symbolische daad zijn? We hebben een meerderheid, die in vergelijking met veel andere plaatsen nog vrij breed is. Met twee is het gemakkelijker om een compromis te sluiten. Bovendien kennen we mekaar al 18 jaar’, zegt Louis Tobback. Ook bij CD&V kwam Groen niet ter sprake. ‘We geven vooral in onze beleidsnota een signaal aan de bevolking’, zegt Carl Devlies.

CD&V en N-VA hebben allebei negen zetels. In principe had Tobback ook bij Danny Pieters (N-VA) kunnen aankloppen om een meerderheid van twee partijen te vormen, ware het niet dat Pieters dat al op voorhand overbodig maakte door Tobback af te wijzen. Dat maakte het Tobback wel heel gemakkelijk. ‘Ik zal hem dankbaar blijven tot het einde van mijn dagen. Die houding zal hem anderzijds wel veel stemmen opgeleverd hebben. Maar wat ben je daarmee als je er niets mee kan aanvangen?’, stelt hij.