'Het is aan de minister van Jeugd Pascal Smet (SP.A) om in te grijpen', vindt fractieleidster in het Vlaams parlement Elisabeth Meuleman (Groen). 'Aan deze groeiende onverdraagzaamheid tegenover spelende kinderen moet een halt worden toegeroepen. Wij vinden het totaal misplaatst dat jongeren in Antwerpen, Lokeren en Kortenberg een GAS-boete moeten betalen omdat ze met sneeuw speelden.'

Groen vindt dat er dringend nood is aan een bijkomend debat over de afbakening en toepassing van GAS-boetes. 'Dit soort idiote toepassingen toont aan dat het instrument van GAS-boetes totaal aan het ontsporen is. Onze democratische vrijheden worden met een dergelijk misplaatste controlezucht ondergraven. Groen zal de minister van Jeugd dan ook in de commissie vragen om het recht op spelen voor kinderen te beschermen', aldus nog Meuleman.