Maandag was er discussie ontstaan over de twee SPECT-scans die bij De Gelder werden uitgevoerd. Assessor Hans De Waele had de wetsgeneesheren gevraagd of er aan de hersenscans conclusies konden worden verbonden wat toerekeningsvatbaarheid betreft.

‘Bepaalde delen van de hersenen hadden een minder goede doorstroming van bloed. Er is dus wel iets te zien, maar niemand weet welke waarde men daaraan moet hechten naar een psychiatrisch beeld. Het is zeer gevaarlijk om uitspraken te doen naar toerekeningsvatbaarheid', zei wetsgeneesheer Werner Jacobs.

‘Gewelddadig karakter'

Jaak Haentjens, de advocaat van De Gelder, erkende dinsdagochtend dat er geen conclusies kunnen worden getrokken over toerekeningsvatbaarheid. ‘Mijn experten menen wel dat er wat betreft gewelddadig karakter wel besluiten kunnen worden genomen. Ze verwijzen daarvoor naar literatuur uit 2011.'