De gids telt 36 pagina's in kleur en kan gratis aangevraagd worden bij de dienst Milieuraadgeveving op 02-279.33.10 of via milieuraadgeving@brucity.be.