Tijdens hun bezoek zal het koningspaar de provinciebestuurders en de burgemeesters van alle West-Vlaamse gemeenten ontmoeten, deelnemen aan een werklunch, een kijkje nemen in een sociale, culturele of economische instelling en een wandeling maken door de stad waarbij de ontmoeting met de bevolking centraal staat.